Quang Lập – Chuyện Ngày Xưa Bolero

TRACK LIST:

01. Thoi Doi – Quang Lap.flac

02. Noi Voi Nguoi Tinh – Quang Lap_ Phuong Thuy.flac

03. Nhung Chuyen Xe Trong Cuoc Doi – Quang Lap.flac

04. Nho Nhau Hoai – Quang Lap.flac

05. Khu Pho Ngay Xua – Quang Lap.flac

06. Doan Tai But – Quang Lap.flac

07. Chuyen Ngay Xua – Quang Lap.flac

08. Chap Tay Lay Nguoi – Quang Lap.flac

09. Can Nha Mau Tim – Quang Lap.flac

Download Premium Download [Fshare , Google Drive, DirectLink..]

Pass extract: beeapp